Kodeks discipline za tečajeve

Vipassana je jedna od najstarijih indijskih meditacijskih tehnika. Dugo izgubljenu za čovječanstvo, Gotama Buddha je ponovno otkriva pred više od 2.500 godina. Riječ Vipassana znači vidjeti stvari onakvima kakve stvarno jesu. To je proces samo-pročišćenja putem samo-promatranja. Osoba počinje promatrajući prirodan dah kako bi koncentrirala um. S izoštrenom svjesnošću, osoba nastavlja promatranjem mijenjajuće prirode tijela i uma i doživljava univerzalne istine prolaznosti, patnje i nepostojanja ega. Ovo ostvarenje istine kroz izravno iskustvo je put pročišćenja. Cijeli put (Dhamma) je univerzalan lijek za univerzalne probleme i nema ništa s bilo kojom organiziranom religijom ili sektom. Stoga može biti slobodno prakticirana od svakoga, bilo kad, bilo gdje, bez konflikta zbog rase, društva ili religije i pokazat će se jednako korisna za pojedinca i sve.

Što Vipassana nije:

 • nije obred ili ritual temeljen na slijepoj vjeri.
 • nije intelektualna niti filozofska zabava.
 • nije terapeutski odmor, godišnja stanka ili prilika za druženje.
 • nije bijeg od kušnji i nevolja svakodnevnog života.

Što je Vipassana:

 • to je tehnika koja će iskorijeniti patnju.
 • to je metoda mentalnog pročišćavanja koja omogućuje osobi suočiti se sa životnim tenzijama i problemima na smiren, balansiran način.
 • to je umjetnost življenja koju osoba može koristiti za stvaranje pozitivnog doprinosa društvu.

Vipassana meditacija teži najvišim duhovnim ciljevima potpunog oslobađanja i prosvjetljenja. Njezina svrha nikad nije jednostavno izlječenje fizičke bolesti. No ipak, kao nus-proizvod mentalnog pročišćenja, mnoge psihosomatske bolesti su iskorijenjene. U stvari, Vipassana eliminira tri uzroka sve nesretnosti: žudnju, odbojnost i neznanje. S kontinuiranom praksom, meditacija oslobađa tenzije razvijene u svakodnevnom životu, otvara čvorove zavezane starim navikama reagiranja na neuravnotežen način na ugodne ili neugodne situacije.

Iako je Buddha razvio Vipassana tehniku, njezina praksa nije ograničena na budiste. Apsolutno nema govora o preobraćenju. Tehnika radi na jednostavnoj osnovi, sva ljudska bića dijele iste probleme i tehnika koja može iskorijeniti te probleme će imati univerzalnu primjenu. Ljudi iz mnogih vjerskih zajednica doživjeli su dobrobiti Vipassana meditacije i nisu našli bilo kakav konflikt sa svojom vjeroispovijesti.

Meditacija i samodisciplina

Proces samo-pročišćenja kroz introspekciju sigurno nije nikad lagodan – studenti na njemu trebaju predano raditi. Svojim vlastitim naporima, studenti dolaze to svojih vlastitih spoznaja; nitko to ne može učiniti za njih. Stoga će meditacija odgovarati samo onima voljnim ozbiljno raditi i držati se discipline, koja služi dobrobiti i zaštiti meditatora  te predstavlja integralni dio meditacijske prakse.

Deset dana je sigurno vrlo kratko vrijeme, za koje bi trebalo prodrijeti u najdublje razine nesvjesnog uma i naučiti kako iskorijeniti komplekse koji tamo leže. Kontinuitet prakse u osami tajna je uspjeha ove tehnike. Pravila i propisi razvijeni su imajući u vidu taj praktični aspekt. Oni nisu primarno za dobrobit učitelja ili vođenja tečaja, niti su negativni izražaji tradicije, ortodoksnog pristupa ili slijepe vjere u neku organiziranu religiju. Umjesto toga, oni se temelje na praktičnom iskustvu tisuća meditatora tijekom godina i pri tom su znanstveni i racionalni. Pridržavanje pravila stvara vrlo pogodnu atmosferu za meditaciju; kršenje pravila je onečišćuje.

Student treba ostati tijekom cijelog perioda tečaja. Ostala pravila isto tako treba pažljivo pročitati i razmotriti. Samo oni koji osjećaju da mogu pošteno i savjesno slijediti disciplinu, trebaju podnijeti prijavu za tečaj. Oni koji nisu spremni na ozbiljan napor, protratit će svoje vrijeme i pored toga remetiti ostale koji žele ozbiljno raditi. Potencijalni student treba shvatiti da bi napuštanje tečaja zbog pretjeranih poteškoća u prihvaćanju discipline predstavljalo hendikep, a ujedno nije preporučeno napustiti tečaj prije završetka. Isto tako, bilo bi vrlo nezgodno ako, unatoč opetovanim upozorenjima, student koji se ne pridržava pravila treba biti zamoljen da ode.

Osobe s ozbiljnim mentalnim poremećajima

Osobe s ozbiljnim mentalnim poremećajima ponekad dođu na Vipassana tečaj s nerealnim očekivanjima da će tehnika izliječiti ili ublažiti njihove mentalne probleme. Nestabilni međuljudski odnosi i povijest različitih tretmana mogu biti dodatni faktori koji otežavaju takvim osobama dobrobit, pa čak i završetak desetodnevnog tečaja. Naše mogućnosti neprofesionalne volonterske organizacije onemogućuju nam pravilnu skrb za ljude u takvom stanju. Premda Vipassana meditacija pruža dobrobit za većinu ljudi, nije zamjena za medicinsko ili psihijatrijsko liječenje i ne preporučujemo je za osobe s ozbiljnim psihijatrijskim poremećajima.

Kodeks discipline

Temelj prakse je sīla – etičko ponašanje. Sīla predstavlja temelj za razviti samādhi – koncentraciju uma; a za pročišćavanje uma služi paññā – mudrost uvida.

Pravila

Svi koji prisustvuju Vipassana tečaju moraju se savjesno obvezati na sljedećih pet pravila tijekom trajanja tečaja:

 1. suzdržati se od ubijanja bilo kojeg bića;
 2. suzdržati se od krađe;
 3. suzdržati se od svih spolnih aktivnosti;
 4. suzdržati se od govorenja laži;
 5. suzdržati se od svih opojnih sredstava.

Postoje tri dodatna pravila kojih se trebaju pridržavati stari studenti (to su oni koji su završili tečaj kod S.N. Goenke ili jednog od njegovih asistenata učitelja):

 1. suzdržati se od jela nakon podneva;
 2. suzdržati se od osjetilne zabave i tjelesnog ukrašavanja;
 3. suzdržati se od uporabe visokih ili luksuznih kreveta.

Stari studenti pridržavat će se šestog pravila tako da mogu konzumirati čaj bez mlijeka ili voćni sok tijekom pauze u 17h, dok novi studenti mogu konzumirati čaj s mlijekom i nešto voća. Učitelj može izuzeti starog studenta iz primjene ovog pravila zbog zdravstvenih razloga. Sedmog i osmog pravila pridržavat će se svi stari studenti.

Prihvaćanje učitelja i tehnike

Studenti moraju izjaviti spremnost potpunog pridržavanja učiteljevog vodstva i uputa za vrijeme trajanja tečaja; to znači, pridržavanje discipline i meditiranje točno na način kako učitelj traži, bez zanemarivanja bilo kojeg dijela uputa, kao i bez dodavanja ičeg. Ovo treba biti prihvaćanje razložnog uma i shvaćanja, ne slijepa podčinjenost. Jedino sa stavom povjerenja student može raditi marljivo i temeljito. Takvo povjerenje u učitelja i tehniku je neophodno za uspjeh u meditaciji.

Ostale tehnike, rituali i oblici obožavanja

Tijekom tečaja apsolutno je neophodno da svi oblici molitvi, obožavanja ili religioznih ceremonija – posta, paljenja mirisa, brojanica, recitiranja mantri, pjevanja i plesanja i sl. – trebaju biti prekinuti. Sve ostale meditacijske tehnike i prakse iscjeljivanja ili duhovne prakse također trebaju biti obustavljeni. Ovo ne služi osuđivanju bilo koje druge tehnike ili prakse, već pružanju poštene prilike Vipassana tehnici u svojoj čistoći.

Studentima s posebnim naglaskom savjetujemo da će namjerno miješanje ostalih tehnika meditacije i Vipassane otežati, pa čak i preokrenuti njihov napredak. Unatoč ponavljanim upozorenjima učitelja, u prošlosti je bilo slučajeva da su studenti namjerno miješali ovu tehniku s ritualom ili drugom praksom i učinili sebi veliku štetu. Bilo kakvu dvojbu ili zbunjenost koja se pojavi treba uvijek raščistiti kroz susret s učiteljem.

Razgovori s učiteljem

Učitelj je raspoloživ za osobni sastanak sa studentima između 12 i 13 sati. Pitanja se mogu postaviti javno između 21 i 21:30 u meditacijskoj sali. Vrijeme za razgovor i pitanja služi pojašnjenju tehnike i za pitanja koja su potaknuta večernjim predavanjima.

Plemenita šutnja

Svi studenti trebaju se pridržavati plemenite šutnje od početka tečaja do jutra punog zadnjeg dana. Plemenita šutnja znači šutnja tijela, govora i uma. Nije dopušten bilo kakav oblik komunikacije s kolegama studentima, bilo kroz pokrete, znakove, pisane zapise i sl.

Studenti ipak mogu razgovarati s učiteljem kad god je to potrebno i prići menadžeru s bilo kojim pitanjem vezanim za hranu, smještaj, zdravlje i sl. No čak i ovi kontakti trebaju biti održani na minimumu. Studenti trebaju njegovati osjećaj da rade u izolaciji.

Razdvajanje muškaraca i žena

Treba održavati potpuno odvajanje muškaraca i žena. Parovi, u braku ili drugačijem odnosu, ne bi trebali kontaktirati jedno drugo na bilo koji način tijekom tečaja. Isto vrijedi za prijatelje, članove obitelji i sl.

Fizički kontakt

Važno je da tijekom tečaja nema bilo kakvog fizičkog kontakta između osoba istog ili različitog spola.

Joga i tjelovježba

Iako su tjelesna joga i druge tjelovježbe kompatibilni s Vipassanom, treba ih obustaviti tijekom tečaja, jer za to na meditacijskoj lokaciji ne postoje primjereni uvjeti. Trčanje isto tako nije dopušteno. Studenti mogu vježbati tijekom razdoblja odmora šećući se u za to predviđenom prostoru.

Vjerski predmeti, krunice, kristali, talismani i sl.

Ovakve ili slične predmete ne treba nositi na mjesto tečaja. Ako su slučajno doneseni, trebaju biti pohranjeni kod menadžmenta za vrijeme trajanja tečaja.

Opojne tvari i droge

Nikakve droge, alkohol ili druge opojne tvari ne treba nositi na lokaciju; ovo isto vrijedi za sredstva za umirenje, tablete za spavanje i ostale sedative. Oni koji uzimaju lijekove na liječnički recept, trebaju o tome obavijestiti učitelja.

Duhan

Zbog zdravlja i udobnosti svih studenata, pušenje, žvakanje ili ušmrkavanje duhana nije dopušteno tijekom tečaja.

Hrana

Nije moguće zadovoljiti posebne odabire i zahtjeve svih meditatora. Studenti su stoga ljubezno zamoljeni prihvatiti ponuđene jednostavne vegetarijanske obroke. Menadžment tečaja trudi se pripremiti uravnotežen i cjelovit jelovnik, primjeren meditaciji. Ako bilo koji student ima propisanu posebnu prehranu zbog lošeg zdravlja, trebaju o tome obavijestiti menadžment prilikom prijave. Post nije dopušten.

Odjeća

Odjeća treba biti jednostavna, skromna i udobna. Ne bi trebalo nositi preusku, providnu, otkrivajuću ili na drugi način napadnu odjeću (kao što su kratke hlače, kratke suknje, tajice, gornji dijelovi koji su bez rukava ili oskudni). Nije dopušteno sunčanje niti djelomična golotinja. Ovo je važno, kako bi se smanjilo ometanje drugih.

Pranje i kupanje

Nema raspoloživih perilica ili sušilica rublja, tako da studenti trebaju ponijeti dovoljno odjeće. Manje stvari mogu se oprati ručno. Kupanje i pranje može se obaviti jedino tijekom razdoblja pauze, a ne tijekom satova meditacije.

Vanjski kontakti

Studenti trebaju ostati unutar granica tečaja, tijekom cijelog tečaja. Mogu otići jedino uz posebno odobrenje učitelja. Nije dopuštena vanjska komunikacija prije završetka tečaja. To uključuje pisma, telefonske pozive i posjete. Mobilni telefoni, pageri i ostali elektronički uređaji moraju biti pohranjeni kod menadžmenta, do kraja tečaja. U hitnom slučaju, prijatelj ili rođak polaznika meditacije mogu kontaktirati menadžment.

Glazba, čitanje i pisanje

Nije dopušteno sviranje glazbala, slušanje radija i sl. Na tečaj nije potrebno donositi nikakve materijale za čitanje i pisanje. Studenti ne trebaju odvraćati pažnju pisanjem bilješki. Ograničenje čitanja i pisanja služi naglašavanju strogo praktične prirode meditacije.

Uređaji za snimanje i kamere

To se ne može koristiti, osim uz izričito dopuštenje učitelja.

Financiranje tečajeva

Prema tradiciji čiste Vipassane, tečajevi se održavaju samo temeljem donacija. Donacije se primaju samo od onih koji su završili najmanje jedan desetodnevni tečaj kod S.N. Goenke ili jednog od njegovih asistenta učitelja. Netko tko pohađa tečaj prvi put, može dati donaciju zadnjeg dana tečaja ili kasnije.

Na ovaj način tečaj je podržan od onih koji su samostalno uvidjeli dobrobiti prakse. U želji za dijeljenjem tih dobrobiti s drugima, osoba daje donaciju, u skladu s mogućnostima i  svojom voljom. Takve donacije su jedini izvor prihoda tečajeva prema ovoj tradiciji, širom svijeta. Nema bogatih fondacija ili pojedinaca koji sponzoriraju tečajeve. Niti učitelji kao ni organizatori ne dobivaju nikakve naknade za svoje usluge. Tako se Vipassana širi s čistoćom svrhe, slobodna od bilo kakve komercijalizacije.

Bila donacija velika ili mala, treba biti dana sa željom za pomoć drugima: “Tečaj koji polazim plaćen je velikodušnošću prošlih studenata; sad dopuštam dati nešto za troškove budućih tečajeva, tako da i drugi mogu uživati dobrobiti ove tehnike.”

Sažetak

Radi pojašnjenja duha discipline i pravila, možemo ih sažeti ovako:

Posvetite veliku pažnju kako Vaša djela ne bi nikog uzrujala. Ne obazirite se na smetnje prouzročene od drugih.

Moguće je da student ne može shvatiti praktične razloge za jedno ili više gore navedenih pravila. Umjesto dopuštanja razvoja negativnosti i sumnji, treba zatražiti neposredno pojašnjenje od učitelja.

Studenti mogu jedino kroz discipliniran pristup i čineći maksimalne napore u potpunosti upoznati praksu i doživjeti njezinu dobrobit. Naglasak tijekom tečaja je na rad. Zlatno pravilo je meditirati kao kad biste bili sami, s umom okrenutim unutar, ignorirajući bilo kakve neugodnosti i nemir koji naiđu.

Konačno, studenti trebaju imati na umu da njihov napredak u Vipassani ovisi isključivo o njihovim vlastitim kvalitetama i osobnom razvoju, te o pet faktora: nastojanju, povjerenju, iskrenosti, zdravlju i mudrosti.

Neka Vam navedene informacije pomognu postići maksimalnu dobrobit od Vašeg meditacijskog tečaja. Mi smo sretni što imamo priliku služiti i želimo Vam mir i harmoniju za Vaš doživljaj Vipassane.

Vremenski raspored

Sljedeći vremenski raspored tečaja osmišljen je za održavanje kontinuiteta prakse. Za postizanje najboljih rezultata, preporučujemo studentima da ga slijede u što većoj mjeri.

4:00 ujutro Jutarnje zvono za buđenje
4:30 – 6:30 Meditirajte u dvorani ili Vašoj spavaćoj sobi
6:30 – 8:00 Pauza za doručak
8:00 – 9:00 Grupna meditacija u dvorani
9:00 – 11:00 Meditirajte u dvorani ili Vašoj sobi, prema uputama učitelja
11:00 – 12:00 Pauza za ručak
12:00 – 13:00 Odmor i intervjui s učiteljem
13:00 – 14:30 Meditirajte u dvorani ili Vašoj sobi
14:30 – 15:30 Grupna meditacija u dvorani
15:30 – 17:00 Meditirajte u dvorani ili Vašoj sobi, prema uputama učitelja
17:00 – 18:00 Pauza za čaj
18:00 – 19:00 Grupna meditacija u dvorani
19:00 – 20:15 Predavanje učitelja u dvorani
20:15 – 21:00 Grupna meditacija u dvorani
21:00 – 21:30 Vrijeme za pitanja u dvorani
21:30 Povlačenje u svoje sobe i gašenje svjetala

Preuzmite gore naveden Kodeks discipline (Adobe Acrobat format) za pažljivo čitanje i pregled, prije nego što se prijavite na tečaj.

Možete se prijaviti na tečaj Vipassana meditacije ispunjavajući i predajući prijavu za objavljeni tečaj.

bleaf-90x98

Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s